Wens4u

Wij streven naar een gelukkige samenleving!

wie is wie

Even voorstellen de lijsttrekker en de  kandidaten:


Ons team

Merieke Bredewold

Merieke Bredewold

Lijsttrekker Merieke heeft inmiddels ruime ervaring als fractievoorzitter in de politiek. Zij weet het gedachtengoed van de partij goed te verwoorden in de raad en in de commissies. En is sterk in debat. De commissie ziet in haar een goede lijsttrekker en teamplayer.

Oprichter en fractievoorzitter

Margreet Verloop

Margreet Verloop

Margreet is inmiddels al langere tijd actief als commissielid voor de commissie bestuur en lid van de auditcommissie. Zij heeft een brede kennis opgedaan van het lokaal bestuur. Door haar beroep heeft Margreet een uitgebreide kennis van financiën en kan eigen standpunten goed overeind houden. Zij heeft samen met Merieke de onderhandelingen om te komen tot een coalitie met CDA en PvdA tot een succesvol einde gebracht. Met haar inbreng zorgt ze voor een sterke fractie.

Specialiteit financien

Jacqueline Freijsen

Jacqueline Freijsen

Jacqueline is sinds de laatste vijf jaar betrokken bij commissiewerk voor zowel de commissie grondgebiedzaken als samenlevingszaken. Zij heeft goed inzicht in ruimtelijke processen maar heeft tevens interesse in samenlevingszaken. Gaat meningsverschillen niet uit de weg en beschikt over heldere inzichten die zij goed kan verwoorden.

Emma Wiersma –Hartman

Emma Wiersma –Hartman

Emma is goed op de hoogte van de lokale kwesties. Zij heeft ervaring opgedaan in de commissie grondgebied- en samenlevingszaken en heeft tevens interesse in bestuur. Zij heeft een goed lokaal netwerk via onder meer de wijkvereniging. En kan de fractie hiermee goed versterken.

Linda Steijger

Linda Steijger

Linda is een nieuwkomer en sinds kort toegetreden tot de commissie bestuur. Zij heeft een cursus gevolgd ‘politiek actief’ en is ambitieus genoeg om dit ook waar te kunnen maken. De kandidaatstellingscommissie beschouwt haar als een jong talent die zich kan ontwikkelen tot een aansprekend gezicht voor de jongere doelgroep van Wens4u.

Anne Simon

Anne Simon

Secretaris bestuur

Marcel Cornelisse

Marcel Cornelisse

Voorzitter