wie is wie

Ons team

Merieke Bredewold

Merieke Bredewold

Positie Lijsttrekker

Over VLijsttrekker Merieke heeft inmiddels ruime ervaring als fractievoorzitter in de politiek. Zij weet het gedachtengoed van de partij goed te verwoorden in de raad en in de commissies. En is sterk in debat. De commissie ziet in haar een goede lijsttrekker en teamplayer. Oprichter en fractievoorzitter functies en verantwoordelijkheden in

Jacqueline Freijsen

Jacqueline Freijsen

Over Jacqueline is sinds de laatste vijf jaar betrokken bij commissiewerk voor zowel de commissie grondgebiedzaken als samenlevingszaken. Zij heeft goed inzicht in ruimtelijke processen maar heeft tevens interesse in samenlevingszaken. Gaat meningsverschillen niet uit de weg en beschikt over heldere inzichten die zij goed kan verwoorden.functies en verantwoordelijkheden in

Margreet Verloop

Margreet Verloop

Positie

Over Margreet is inmiddels al langere tijd actief als commissielid voor de commissie bestuur en lid van de auditcommissie. Zij heeft een brede kennis opgedaan van het lokaal bestuur. Door haar beroep heeft Margreet een uitgebreide kennis van financiën en kan eigen standpunten goed overeind houden.

Linda Steijger

Linda Steijger

Over Sinds kort toegetreden tot de commissie bestuur. Zij heeft een cursus gevolgd ‘politiek actief’ en is ambitieus genoeg om dit ook waar te kunnen maken. De kandidaatstellingscommissie beschouwt haar als een jong talent die zich kan ontwikkelen tot een aansprekend gezicht voor de jongere doelgroep van Wens4u.

Even voorstellen de lijsttrekker en de  kandidaten: