Stem hierom op Wens4U!

Wens4U stelt al sinds haar oprichting het geluk van de inwoners voorop.
Omdat sinds de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning gemeenten verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de inwoners vinden wij dat geluk bovenaan de politieke agenda hoort.

Investeren in welzijn en geluk is een belangrijke opdracht in deze tijd!
•Iedereen heeft recht op een dusdanig bestaanszekerheid niveau dat men volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. •Werkgelegenheid, sociale zekerheid en publieke voorzieningen en wonen, waardoor iedereen een menswaardig en gelukkig•leven kan leiden.
•Waar inwoners en overheid elkaar met respect behandelen.
•We moeten kunnen rekenen op steun van elkaar en een samenleving waar we het beste uit elkaar naar boven brengen.
•Wens4U gelooft in een samenleving waarin we omstandigheden bevorderen die zorgen voor de maximale ontplooiing van talenten van         iedereen en ruimte om tijd te kunnen besteden aan je kinderen, ouders, geliefde of vrienden.
•Ons geluk wordt niet alleen bepaald door onze woning, ons thuis,  maar vooral ook de omgeving waarin we leven.

Tot voor kort was geluk geen thema in de politiek in Schagen. In 2015 heeft Wens4U tijdens de begrotingsvergadering met geluksindicatoren het geluk beter meetbaar gemaakt in de begroting. En is de organisatie er ook van doordrongen dat ze dusdanig behoren te handelen dat burgers er gelukkiger van worden. Wens4U zal er alles aan doen dit zo te houden maar uw steun is daarbij nodig.

Stem daarom op Wens4U!