Wens4u

Wij streven naar een gelukkige samenleving!

De partij

Wens4U is een lokale partij die vindt dat het besturen van een gemeente erop gericht moet zijn het geluk (een fijn leven) te vergroten.

Fractie en bestuur

De fractie bestaat nu uit Merieke Bredewold maar als het ligt aan haar en haar enthousiaste medepartij genoten worden dat er  meer!


commissies

Onze behulpzame en ervaren leden zijn druk doende een nieuwe tekst te maken.