Wens4u

Wij streven naar een gelukkige samenleving!  

  Sportcampus Muggenburg-Zuid.

 

Op 6 nov 2018 stond het punt huisvesting sportverenigingen via verschillende moties op de agenda.

Wens4U diende hier voor het eerst de motie Sportcampus Muggenburg Zuid in. Geleid door het idee dat het samenvoegen van de verschillende verenigingen inclusief de voetbal op een groot complex een impuls zal zijn voor de breedtesport.

Een plan waarin de afgelopen tijd veel draagvlak onder de verenigingen voor bleek te zijn. Door de fusie van SRC en VV Schagen is het een prachtig moment om één groot sportcampus te ontwikkelen, ipv passen en meten op Groenoord en het dan ook nog nét niet redden. De andere reden is dat de huidige hallen Sparta en Groeneweghal niet meer voldoen aan de eisen van de huidige tijd, zij zijn aan vervanging toe na al die jaren. De oppervlakte aan vloeren zijn hard nodig in Schagen en de gehele week bezet mede doordat de scholen hier ook gebruik van maken. Het college spreekt over eventueel renoveren van de hallen maar beide hallen zijn in erbarmelijke staat het zal dus een godsvermogen kosten om dit te renoveren en het zal niet bij één keer blijven. Dan kunnen we het maar beter in één keer goed doen.

Het vervangen van de oude hallen voor een groot en duurzaam complex wat voldoet aan de tijd past in het beleid vanuit Den-Haag en er zijn dan ook verschillende subsidies om gemeenten te stimuleren om zo’n Sportcomplex neer te zetten wat de eerst komende 40 jaar mee kan en aansluit bij de behoefte van de gebruiker.

Het eerste haalbaarheidsonderzoek waar de sportcampus in werd meegenomen was in het onderzoek naar een locatie voor het samenvoegen van de twee voetbalverenigingen. Maar hierin ontbrak veel, o.a de opbrengst van de drie locaties (Groenoord, VV schagen, en spartahal) die vrij komen als de sport wordt samenvoegt tot een grote campus op Muggenburg Zuid. En de vrijgekomen gronden kunnen gebruikt worden voor woningbouw. We zitten te springen om woonruimte en de verenigingen willen graag een sportaccommodatie die voldoet aan de eisen van NOC*NSF waar ze publiek op de tribune kunnen ontvangen en wedstrijden en uitvoeringen kunnen organiseren. De bedragen die het college noemt in de memo zullen bij benadering wel in de buurt komen van wat het kost maar zij hebben niet meegenomen wat het oplevert. Bijvoorbeeld; Ze stoken nu met het dak open in beide hallen, wat denkt u dat dit gaat schelen in een nieuwe hal, ik kan u verzekeren dat dit niet om tientjes gaat. Om over de maatschappelijke kant van de zaak nog maar te niet te beginnen, hoe belangrijk sport is én steeds belangrijker wordt.

Wethouder Kruit heeft heel wijs en niet voor niets een minderheidsstandpunt ingenomen. Jess en Wens4U trekken al enige tijd op in dit verhaal Dhr. Kruijer heeft inmiddels al verschillende berekeningen gemaakt en gelooft net als ik heilig in de mogelijkheid van dit plan. En nogmaals juist NU! De rentes om te lenen zijn historisch laag, de subsidies hiervoor in Den-Haag aanwezig. De verenigingen spreken hun voorkeur uit voor dit plan. Wij verzoeken het college nogmaals om een goed en gedegen haalbaarheids- onderzoek te doen en niet meer te investeren in een schip van bijleggen.

In dit onderzoek ook de voordelen zoals bv de reductie van stookkosten en vervangingskosten bij renovatie mee te nemen. De boekwaarde van beide hallen is naar ik schat 0, aan de voorschriften van de huidige tijd wordt al lang niet meer voldaan.

Het college kan voor deze twee hallen één groot mooi nieuw complex plaatsen en het zien als vervangingsinvestering waar zij veel mensen blij mee maakt.

Ik geef u het voorbeeld Zeewolde, een gemeente van 22.476 inwoners in 2019. Hier heeft de gemeenteraad besloten tot het bouwen van een nieuw sportcomplex met zwembad en dit blijft volgens de wethouder binnen de 15,2 miljoen wat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Dit is mogelijk doordat er nu geen geld hoeft te worden uitgegeven aan het renoveren van de oude sporthal.

Als u alles tegen elkaar wegstreept komt u onderaan de streep altijd positief uit!

U verkrijgt binnenstedelijke locaties voor woonruimte op verschillende inbrei locaties én u zet een nieuwe multifunctionele duurzame sportcampus neer waarvan heel veel mensen van heel veel verschillende breedte sport verenigingen in de toekomst heel veel plezier zullen hebben.

 

Het vraagt om lef om grote besluiten te nemen zeker in moeilijke tijden maar… Niets was mogelijk, totdat iemand het deed…  

 

Merieke Bredewold W4U 

Ons programma
In een aantal pagina's kort en krachtig beschreven.
verkiezingsprg W4u 2.pdf (663.3KB)
Ons programma
In een aantal pagina's kort en krachtig beschreven.
verkiezingsprg W4u 2.pdf (663.3KB)