HomeProgrammaTwitterBestand DownloadenLid wordenWie is wieActueelfacebook
Home

• Klik op Nieuws voor ....... ja nieuws.

Wens4u is voor een ruimhartig opvangbeleid
    waarbij de mensen om wie het gaat zich welkom weten in ons land.

Op deze site kunt u ons volgen, contact zoeken en
zich aanmelden.
Wij zouden graag met u in contact komen.
Wij zien onze partij als een dynamisch proces
dat constant in beweging is. Wij nemen u serieus en
willen ook graag uw inbreng meenemen in
besluitvorming.


Wens4u plaatst twee nieuwe taxusstruiken in de Muziektuin.


Dankzij een motie van Wens4u doet Schagen mee aan het inzamelen van taxussnoeisel tegen kanker. Uit een kubieke meter taxussnoeisel wordt een dosis taxol gewonnen, het hoofdbestanddeel van chemotherapieen.Het snoeisel dat van deze taxusstruiken af komt, gaat naar de landelijke stichting ‘Vergroot de hoop’ De gemeente Schagen heeft in 2014 een totale opbrengst van 4 kubieke meter verzamelt . De stichting heeft Schagen beloond voor het meedoen met een bedrag van 165,- euro, waar de gemeente twee grote taxusstruiken voor heeft aangeschaft en Wens4u heeft deze geplaatst in de Muziektuin aan de Loet. Ook in 2015 zal Schagen meedoen aan de inzamelactie en roept inwoners op om de hoop te vergroten door hun jong taxussnoeisel in te leveren aan de gemeentewerf aan de Zijperweg 12b-c in Schagen.


Wens4U heeft veel bereikt voor u!

Er komen grote bezuinigingen op ons af, we moeten volgens de overheid toe naar een zelfredzame samenleving. Maar niet iedereen is even zelfredzaam, en mantelzorgers raken overbelast, de vergrijzing maakt het noodzakelijk dat er fundamentele veranderingen noodzakelijk zijn. Hoe gaan we dit doen? Hoe moet dit invulling krijgen?
Wij zullen samen met u naar een verstandige maar ook realistische oplossing zoeken.
Tijdens de algemene beschouwing op 02-07-2013 hebben we het college verzocht een kennisloket in te voeren op het gebied van duurzaamheid en bezuinigingen. Wens4u vind dat de gemeente gebruik moet maken van de kennis die er is bij de inwoners. Het college vond dit een stap te ver,vreemd aangezien dit zelfde college spreekt over ‘de bezuinigingsopdracht in gezamenlijkheid met onze inwoners te realiseren’.


Sociale, duurzame en gelukkige toekomst
In ons verkiezingsprogramma staat ‘wij zullen ons inzetten voor die sociale, duurzame en gelukkige toekomst.
En wij zijn de afgelopen periode hier hard mee aan de slag geweest, wat heeft inmiddels een aantal mooie resultaten heeft opgeleverd.

Wij hebben bij de wethouder aangedrongen op dierenwelzijnbeleid, hij heeft de gesprekken hierover inmiddels opgepakt met de landelijke dierenbescherming.

Inmiddels is de zondagsopenstelling een feit.

-  De gezondheid van kinderen en dan met name het bestrijden van obesitas heeft onze aandacht. Het huidige beleid ‘alle kids fit’ zal worden voortgezet en Schagen wordt een JOGG gemeente, dankzij een motie samen met de PvdA en het CDA.
Wij maken ons inmiddels wel zorgen over hoe het JOGG dit programma ten uitvoering brengt en houden hierin de vinger aan de pols. Een groot deel van het geld wat bestemd was voor preventie van obesitas gaat nu op in het salaris van de JOGG medewerker. Dit moet zich dan vertalen naar projecten die tot een bewustzijn van gezonde leefstijl leiden. Wens4u heeft de wethouder verzocht ons hiervan op de hoogte te houden. Schagen had al enkele zeer succesvolle projecten lopen, en was hierin succesvol. En dit willen we graag zo houden.

-  Dankzij een motie van Wens4u krijgt Schagen ‘beweegtuinen’ Tenminste dat zou je toch denken. Maar helaas is er tot nu toe weinig van gekomen. Aan ons de schone taak het college hieraan te blijven herinneren.

En de motie ‘lessen in geluk’ heeft er toe geleid dat de wethouder het middelbaaronderwijs zal adviseren deze lessen op te nemen in hun programma. Dit onderwijsprogramma is sinds 2008 beschikbaar voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die ‘Lessen in Geluk’hebben gevolgd aan het einde van het schooljaar gemiddeld hogere rapportcijfers hebben dan andere kinderen.
‘Lessen in geluk’ zijn samen met een uitvoerige docentenhandleiding gratis te downloaden via www.lesseningeluk.nl
Tevens is er een stukje over geluk opgenomen in de nota gezondheidsbeleid doormiddel van een amendement van wens4u.

De motie over popbeleid is ook bijna raadsbreed aangenomen. Wens4u vind dat nieuw onbekend talent kansen moet worden geboden, en de gemeente moet zich meer bewust worden van de culturele,economische en maatschappelijke mogelijkheden van popmuziek.

En dan natuurlijk het watertappunt op het nieuwe Cultuurplein. Ook dit heeft alles te maken met gezond leven en het terug dringen van obesitas. Wij zijn dan ook verheugd en trots dat ook dit doormiddel van een amendement van Wens4u inmiddels tot stand is gekomen.

Omdat Gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdzorg. En ons land iedere week een kind sterft als gevolg van mishandeling. En omdat Nederland in ieder jaar 350.000 kinderen mishandeld worden; dat zijn 2a 3 kinderen per klas. (De verwachting is dat dit aantal in werkelijkheid vele malen groter is omdat het grootste deel niet wordt gemeld.)
Omdat 1 op de 3 kinderen in Nederland onveilig gehecht zijn.
En het meemaken van kindermishandeling in de jeugd kan levenslang gevolgen hebben voor zowel de lichamelijke als psychische gezondheid. Naast gevolgen op persoonlijk niveau zijn er gevolgen op maatschappelijk niveau en de kosten van de gevolgen van kindermishandeling worden geschat op bijna 1 miljard euro per jaar.


Hebben wij onze burgemeester opgeroepen om in onze gemeente ‘last resort’ te zijn voor kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en/of seksueel misbruik en niet weten waar zij terecht kunnen.
En vragen wij om in de bres te springen voor de veiligheid van ‘uw’ kinderen, door onder andere de ‘last resort’ sticker op de deur van het gemeentehuis te plakken, waarmee we laat weten dat de deur voor hen letterlijk altijd open staat.
Wij willen het gemeentehuis laten dienen als veilige haven voor het kwetsbare kind of jongere.
Het is heel belangrijk dat kinderen in onze gemeente weten dat ze altijd rechtstreeks bij de burgemeester terecht kunnen als er iets speelt bij henzelf of bij andere kinderen in hun omgeving.  De motie is aangenomen en de sticker is op de voorkant van het gemeentehuis geplakt. De sticker is erg klein en daardoor weinig zichtbaar. Gelukkig is er op de scholen ook aandacht aan gegeven en wij zullen er bij landelijk terugkerende acties zeker aandacht voor blijven vragen.




Appcare is de nieuwe naam voor webcare via WhatsApp. De berichtdienst is the new ki don the Block op webcare-afdelingen. Wens4u heeft de gemeente voorgesteld in een motie om deze nieuwe vorm te gaan gebruiken om ook via WhatsApp bereikbaar te zijn voor de inwoner. WhatsApp is een mooie laagdrempelige manier om bereikbaar te zijn voor onze inwoner. Helaas vind het college en de raad deze moderne manier van communiceren een stap te ver voor de gemeente Schagen. Met zo’n 9,7 miljoen Nederlandse gebruikers en 393 gemeenten die WhatsApp al gebruikt als extern communicatiekanaal, vinden wij het eigenlijk een beetje gek dat dit de conclusie is. Afwachten dan maar,…!
Recent heeft Wens4u de wethouder verzocht de mogelijkheid voor de gemeente Schagen te onderzoeken om gebruik te gaan maken van de GOOV-app deze app blijkt voor een groeiend aantal mensen met een beperking onmisbaar. De GoOV-app begeleidt ze van deur tot deur. Het gebruik is uitgetest in opdracht van de gemeente Arnhem  en het is duidelijk dat deze app grote invloed heeft op de mobiliteit van mensen met een beperking, die nu niet goed instaat zijn om zelfstandig te reizen. De wethouder heeft toegezegd hiermee aan de gang te gaan.

U ziet er is al veel gerealiseerd. Toch willen wij graag de vinger aan de pols houden, en is er nog genoeg te doen.
Graag met uw steun, raad en daad!!

Merieke Bredewold

 

Nieuws
HomeProgrammaTwitterBestand DownloadenLid wordenWie is wieActueelfacebook
Voetnoot bericht